Điều khoản sử dụng & chính sách bảo mật

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ANH ( VAWAY CO .,Ltd ) viết tắt VAWAY

1. Chính sách bảo mật

VAWAY luôn luôn ý thức được rằng hoạt động và sự phát triển của VAWAY dựa trên sự hợp tác và tin tưởng của Quý khách đối với chúng tôi. Nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ này, VAWAY sẽ sử dụng những nỗ lực lớn nhất để bảo vệ cho những thông tin mà Quý khách đã cung cấp. Vì vậy, việc lưu trữ các thông tin cá nhân Quý khách đã cung cấp cho VAWAY sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc sau:

- Những thông tin mà Quý khách được yêu cầu để đăng ký tài khoản trên ID là những thông tin có liên quan và cần thiết để VAWAY hiểu rõ nhu cầu của Quý khách đồng thời đảm bảo cho việc quản lý, khai thác, sử dụng các dịch vụ được an toàn và thuận tiện;

- Việc lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được thực hiện một cách hệ thống, chính xác và cập nhật để đảm bảo tối đa lợi ích của khách hàng khi khai thác và sử dụng dịch vụ và sản phẩm của VAWAY

- VAWAY cam kết không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác trừ khi được sự đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định pháp luật;

- VAWAY duy trì hệ thống bảo vệ nghiệm ngặt để lưu trữ và bảo vệ thông tin của Quý khách khỏi bất kỳ sự truy cập trái phép nào;

- Việc truy cập thông tin cá nhân của Quý khách sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật của VAWAY.

2.  Thông tin Sản phẩm - dịch vụ

- Các sản phẩm/dịch vụ được giới thiệu trên trang ID được VAWAY cung cấp một cách hợp pháp..

- Việc xây dựng và thiết kế các sản phẩm/dịch vụ trên trang ID này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, được VAWAY đảm bảo thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn.

- VAWAY bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật và cải tiến các thông tin về sản phẩm/dịch vụ mà không cần phải thông báo trước.

3. Bản quyền và thương hiệu

VAWAY là chủ sở hữu các sản phẩm/ dịch vụ đăng tải trên trang ID này. Không bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được phép sử dụng các thương hiệu, biểu tượng sản phẩm hoặc dịch vụ đó nếu không được sự cho phép của VAWAY .

Các thông tin về sản phẩm trên trang ID này có thể là đối tượng được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ. Không bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được phép sửa đổi, sao chép, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì mục đích thương mại, một phần hoặc toàn bộ các sản phẩm/dịch vụ nêu trên mà không được sự chấp thuận của VAWAY..

4. Truyền tải dữ liệu qua Internet

Do tính chất của Internet, các thao tác sử dụng sản phẩm/dịch vụ có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm, VAWAY không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị khi khách hàng sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi.

5. Tài khoản

Đăng ký tài khoản trên ID VAWAY là điều kiện để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ vi phạm về an ninh hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sử dụng nào được tạo bởi tài khoản hoặc mật khẩu của bạn và cho những tổn thất của chúng tôi hoặc của người khác do sử dụng tài khoản trái phép. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất của bạn do bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ của bạn hoặc bạn xóa tài khoản của mình, tất cả các dữ liệu khác sẽ không còn có thể truy cập thông qua tài khoản của bạn, nhưng các dữ liệu đó có thể vẫn tồn tại và xuất hiện trong Dịch vụ.

6. Khuyến cáo về bảo mật thông tin tài khoản

Để góp phần hiệu quả cho việc bảo mật thông tin cá nhân, Quý khách nên thận trọng trong việc sử dụng, bảo vệ thông tin cá nhân của mình bằng cách tuân thủ các nguyên tắc sau

- Không tiết lộ Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được.

- Khi chọn mật khẩu Quý khách không nên chọn những thông tin dễ xác định như họ tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ tên, ngày sinh, số điện thoại của Quý khách.

- Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính, ngay cả trong thời gian ngắn.

- Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, Quý khách thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết Quý khách lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ VAWAY.

Trong trường hợp các hành vi trái pháp luật được tiến hành với tài khoản hoặc thông tin cá nhân của Quý khách mà không có sự ủy quyền hoặc do sự sai sót, vô ý hoặc cố ý từ phía Quý khách , VAWAY hiểu rằng Quý khách sẽ chịu toàn bộ tổn thất hoặc trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với các hành vi đó.

Cập nhật : 20 tháng 6 năm 2017